תקנון השתתפות בהגרלת אייפד - כנס משתחררים יולי 2015

תקנון השתתפות בהגרלת אייפד - כנס משתחררים יולי 2015קבוצת מ.ר.א בע"מ מבקשת לקדם את  הרישום לרשימת התפוצה של המותג MyBay  באמצעות הגרלת מכשיר Ipad בכנס משתחררים הנערך בין ה-15 ל-19 ליולי בגני התערוכה בתל אביב.ההגרלה: כל אדם שהזין כתובת דואר אלקטרוני תקינה וחוקית ומספר טלפון תקין וחוקי באתר האינטרנט www.mybay.co.il{לינק מדויק לדף הנחיתה} והביע את הסכמתו לקבלת דיוור רלוונטי לפעילות החברה, ישתתף בהגרלה של מכשיר IPad (איי-פד) והכתובת תישאר במאגר המידע של החברה.לכל מצטרף זכות השתתפות אחת בהגרלה אחת בלבד.מועד תחילת הרישום להגרלה: 15.7.2015בהגרלה ישתתפו רק אלו שבקשת ההצטרפות שלהם להגרלה נתקבלה ונקלטה ע"פ תנאי ההגרלה עד ליום ה19 ליולי בשעה 13:00 בדיוק.בהגרלה ישתתפו רק אלו שמילאו את כל הפרטים הנדרשים באתר האינטרנט של החברה www.mybay.co.il{לינק מדויק לדף הנחיתה}פרטים שגויים או חלקיים יגרמו לפסילת המשתתף בהגרלה.ההגרלה תיערך ביום א' 19.7.2015 ותוצאותיה יפורסמו באותו היום בכנס המשתחררים .ההגרלה תערך במשרדי החברה או בדוכן של mybay במהלך הכנס.ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי קבוצת מ.ר.א בע"מ ובני משפחותיהם.בכל מקרה של רשלנות שתוכח מצד החברה או עורך ההגרלה כנגד אדם המבקש להצטרף להגרלה, יוגבל סכום הפיצוי ללקוח לסך של 50 ₪ ולא מעבר לכך.הפרס : מכשיר IPad (איי-פד) אחד חדש.לחברה שמורה הזכות לשנות או להחליף את דגם המכשיר במידה ומסיבה כלשהי לא תוכל לספק את הפרסהפרס יימסר לזוכה עד 10 ימים לאחר הכנס.במידה והזוכה לא יהיה נוכח במעמד ההכרזה על הזוכה, לחברה שמורה הזכות להעביר את הזכייה למשתתף הבא ברשימת הזוכים. האחריות על טיב הפרסים, איכותם, אחריות תקינותם וטיפול בתקלות לפי הסכמי אחריות מקובלים של APPLE העולמית.   קבוצת מ.ר.א לא תישא באחריות בכל תקלה או קלקול במכשיר.  מרגע מסירת המכשיר לזוכה, האחריות לטיפול בכל תקלה תחול על הזוכה בלבד.התקנון:תקנון ההגרלה יעמוד לעיון כל המבקש להשתתף בהגרלה, באתר האינטרנט של החברה www.mybay.co.il.החברה ועורך ההגרלה שומרים לעצמם את הזכות, להגדיל את מאגר הפרסים, למחוק ממאגר המידע שלה מיילים שגויים או לא חוקיים, לבטל או לשנות חלקים בתקנון זה ע"פ שיקול דעתם הבלעדי במקרה של תקלה, שיבוש רמאות או התנהגות שאינה הוגנת מצד משתתף, או שמונעת מלהשתתף בצורה הוגנת במבצע.בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לפרסומים אחרים, כולל פרסומים במדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.


חזור למעלה